Zajęcia w świetlicy

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu są to ogólnorozwojowe zajęcia teatralne, plastyczne itp.