Teatr Miejski w Gdyni

Wyjazd na Scenę Letnią Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni Orłowie.

Dofinansowano z dotacji Urzędu Miasta Lębork