Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w Domie Opieki Społecznej nr 1 w Lęborku.

Impreza zorganizowana 5 marca dla Osób z DOS przez uczestników Naszego Stowarzyszenia