Zarząd

Prezes:      Anna Proć
Vice Prezes: Aleksandra Aleksandrowicz-Łuc

Skarbnik:   Alicja Stachecka
Sekretarz:  Katarzyna Grzywna

Członek:    Paulina Szalewska