Zarząd

Prezes:      Barbara Gulgowska

Skarbnik:   Irena Żmudzka
Sekretarz: Bożena Klinkosz

Członek:    Maria Lubańska
Członek:    Irena Szablewska

 

zarzad3