Nasze Cele

  • Zapewnienie opieki duszpasterskiej członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom.
  • Comiesięczne spotkania we wspólnym gronie w celu pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów członków stowarzyszenia oraz integracji społecznej osób specjalnej troski z ich zdrowymi rówieśnikami.
  • Utworzenie trzech grup wiekowych, ze względu na inne problemy i zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Organizowanie pielgrzymek, wycieczek, imprez poza miastem w celu zżycia się osób specjalnej troski ze zdrowymi wolontariuszami.
  • Pomoc finansowa w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego i w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.
  • Pomoc, w tym także przez zbiórki publiczne, w gromadzeniu funduszy na operacje i zabiegi dla osób specjalnej troski.
  • Pomoc w duchowym i psychicznym zaakceptowaniu stanu niepełnosprawności przez osobę specjalnej troski i członków jej rodziny.
  • Zachęcanie społeczeństwa do otwarcia się na problemy osób specjalnej troski i zaakceptowania ich, jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.
  • Włączanie się do wspólnych akcji grup kościelnych, społecznych i współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania oraz z organami władzy terenowej.