Nauka zachowania w lokalu

Spotkanie integracyjne w Restauracji Różana. Spotkanie dotyczyło dobrych manier w lokalu.