Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w Domu Opieki Społecznej nr 1 w Lęborku.
Impreza zorganizowana 4 marca 2017 dla Osób z DOS przez uczestników Naszego Stowarzyszenia