1% Podatku

Miło nam poinformować Państwa, że dzięki Waszej ofiarności w przekazaniu 1% dla organizacji pożytku publicznego jaką jest Stowarzyszenie „Iskierka Nadziei” w Lęborku, mogliśmy  zorganizować zajęcia dla osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin życia. Prowadzimy rehabilitację społeczną i zajęcia komputerowe, teatralne, plastyczne, które rozwijają talent osób niepełnosprawnych. Dzięki wpłatom 1% Stowarzyszenie może funkcjonować i rozwijać się. Planujemy także zajęcia dla rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

O naszych działaniach informujemy na naszej stronie internetowej
www.iskierkanadziei.pl

Nasz KRS: 0000048186

1 %
Pełna nazwa organizacji:
Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei” w Lęborku

Nr konta Bank Zachodni WBK
40 1090 1102 0000 0001 2274 3862

Celem naszego stowarzyszenia jest niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom niepełnosprawnym, chorym i zagubionym w życiu oraz członkom ich rodzin i opiekunom w oparciu o społeczną naukę Kościoła.

Bilans Stowarzyszenia za lata 2008 – 2015 do wglądu w biurze Stowarzyszenia przy
ul. Krzywoustego (ZWAR) pokuj 214 w poniedziałki w godz. 14:00 do 17:00